Maria is zijn moeder (gv)

cartoon kerstmis 2011

Bron: Trouw, 24-12-2011

Welkom

Lieve kinderen, pappa’s, mamma’s, opa’s en oma’s, het familiekoor en iedereen die vanavond naar de kerk is gekomen, allemaal van harte welkom. Zo te zien heeft Jozef gewonnen van de kerstman. Als u vanmorgen de cartoon in Trouw heeft gezien zult u begrijpen wat ik bedoel. Op het plaatje staan Jozef en de kerstman klaar voor de start voor kerstmis. Jozef lopend met de ezel met Maria aan de hand. De kerstman op de slee vol cadeautjes getrokken door maar liefst vier rendieren. Wordt het merry X’mas of zalig kerstfeest? Ongelijke strijd zul je denken. Inderdaad, ongelijke strijd, want Jozef beschikt over een soort toverdrank die hem onoverwinnelijk maakt, namelijk vertrouwen in God. Met datzelfde vertrouwen hebben Jozef en Maria ook de tocht van Nazareth naar Bethlehem volbracht. En jullie zijn vanavond allemaal naar de kerk gekomen om dat kerstverhaal weer te horen. Want kerstmis is meer dan alleen de kerstman met cadeautjes. Met kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Het feest van de geboorte van een heel bijzonder kind. Het kind van wie gezegd werd dat het vrede brengen zou en waar iedereen al heel lang op wachtte en naar uitkeek. Jezus, de zoon van God en …………..Maria is zijn moeder.

Het verhaal (Lucas 2, 1-14)

Op een dag kwam er een besluit van keizer Augustus. Er moest een volkstelling gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling gebeurde, voordat Quirinius landvoogd van Syrië was. alle mensen gingen op reis. Ieder ging naar de stad waar hij vandaan kwam, om zich daar te laten inschrijven. Zo ging ook Jozef op weg. Omdat hij behoorde tot het huis en het geslacht van David, ging hij van de stad Nazareth in Galilea waar hij woonde, naar Betlehem, de stad van David. Hij ging samen met Maria zijn verloofde, die een kindje verwachtte. Toen ze daar waren, kwam het ogenblik waarop zij moeder zou worden. zij bracht een zoon ter wereld, haar eerste kindje. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe. Want in de herberg was voor hen geen plaats.

In de buurt waren herders. Zij bewaakten ’s nachts in het open veld hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer voor hen. Zij werden omstraald door een helder licht , de majesteit van de Heer. Zij schrokken er erg van. Maar de engel sprak tot hen: “Wees maar niet bang, want kijk, ik verkondig jullie een blijde boodschap. Die is bedoeld voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren: Christus de Heer. Dit is voor jullie het teken: je zult een pasgeboren kind vinden, dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt.” Opeens kwam er bij de engel een grote groep andere engelen uit de hemel. Zij loofden God met de woorden: Eer zij God in den hoge en vrede op aarde. Toen het lied uit was vertrokken de herders naar Betlehem.

herders en engelen

Overweging

Eind oktober stond in de krant dat de 7de miljardste wereldburger was geboren. Waarschijnlijk een jongetje in India. In datzelfde artikel stond ook dat er elke seconde twee kinderen worden geboren. Zullen we dan eens uitrekenen hoeveel kinderen er geboren gaan worden in het uur dat wij hier vanavond samen zijn. Help mij eens even. Elk uur heeft hoeveel minuten? OK 60. En een minuut duurt hoeveel seconden? Ook 60. Dus een uur heeft 60 x 60 = 3600 seconden. En dan twee baby’s per seconde. Dan worden er 3600×2=7200 kindjes geboren in het komende uur. Meer dan 7000 vrouwen die moeder worden. Voor de eerste keer, net als Maria, of misschien al voor de tweede, derde of vierde keer. 7200 kindjes, die allemaal bijzonder zijn stuk voor stuk, zeker voor hun pappa en mamma. 7200 wondertjes.

kerststalAls er hier een kindje geboren wordt laten de ouders dat weten door het versturen van een geboortekaartje naar de familie en al hun vrienden. Bij Jozef en Maria ging dat heel anders. Zij hoefden geen geboortekaartjes te versturen. Het was God zelf die aan de mensen liet weten dat zijn zoon geboren was. Hij stuurde zijn boodschapper, namelijk een engel, naar de herders in het veld om de blijde boodschap te vertellen. De engel zei tegen de herders. ‘Wees maar niet bang, want kijk, ik verkondig jullie een blijde boodschap. Die is bedoeld voor heel het volk. ‘Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren: Christus de Heer’. Voor heel het volk. Daarmee werden de herders eigenlijk de volgende boodschappers. Zij gingen het aan iedereen vertellen dat Jezus, de Redder, geboren was.

Maar er was nog een teken; de heldere ster. De heldere ster wees de herders niet alleen de weg naar de stal waar Jezus geboren was, het was een teken voor iedereen. In die tijd begrepen de mensen dit teken. Ze kenden de oude verhalen van de profeten en keken al vol verwachting naar Jezus uit. Toen ze de ster zagen wisten ze dat Jezus geboren was. Jezus, een bijzonder kind, omdat hij vrede zou brengen overal.

Een bijzonder kind heeft natuurlijk ook bijzondere ouders. Dat was bij Jezus zeker het geval. God is zijn vader en ………Maria is zijn moeder. Maar kan jij je dat voorstellen? God, als vader. God, die we nog nooit hebben gezien, als vader van een kindje? Dat valt niet mee hè? Een vader van vlees en bloed, zoals die nu misschien wel naast je zit, is toch wel iets makkelijker. Gelukkig was Jezus’ moeder Maria wel van vlees en bloed, net als jullie mamma’s.

Wat maakt Maria nu zo bijzonder? Zijn niet alle moeders bijzonder? Is het niet zo dat bijna ieder kind vindt dat hij of zij de liefste moeder van de wereld heeft? Steek je vinger maar op als jij vindt dat je de liefste moeder van de wereld hebt. Ik zie gelukkig een heleboel vingers de lucht in gaan en dat is een goed teken. Waar zit het hem dan in dat Maria zo bijzonder is. Dat begint denk ik al bij het feit dat God haar uitgekozen heeft als moeder van zijn Zoon. Hij koos Maria, een arme jonge gewone vrouw uit het volk. Aan haar vertrouwde hij Jezus toe en niet aan een vrouw met aanzien of een koningin, terwijl Jezus wel Koning genoemd zou worden. Zo liet God zien dat hij er is voor alle mensen.

Het bijzondere van Maria zit in Jezus. Ze is bijzonder omdat ze de moeder van Jezus is. Dat ze hem ontvangen heeft van de Heilige Geest. Van de Heilige Geest? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het verhaal wil hiermee denk ik vertellen dat God liefde is en dat Jezus uit Gods liefde voor de mensen geboren is. Hij is een geschenk van God aan de mensen, om ons iets van hem, van God, zichtbaar te maken.

Maria van Lida

‘Oneindige liefde’ door Lida Verbon-de Zeeuw. http://www.lida-art.nl http://lida.exto.nl

En Maria is bijzonder omdat ze Jezus gedragen heeft in haar schoot, in haar buik. Dat heeft ze belangeloos voor ons gedaan, ook al zal dat niet makkelijk geweest zijn. Stel je eens voor dat er een engel bij je komt die tegen je zegt dat je de moeder zal worden van de zoon van God. Hoe kun je het bevatten dat je als eenvoudige jonge vrouw, want dat was Maria, de moeder zult worden van de zoon van God. En dat nog niet alleen, het kind zou ook nog een koning zijn. Dat zou je niet kunnen begrijpen. En niemand kan weten of Maria het op dat moment volledig begrepen heeft, maar ze heeft het wel volbracht omdat ze onvoorwaardelijk geloofde in God en vertrouwen in hem had. En met dat vertrouwen heeft ze altijd naast haar zoon Jezus kunnen blijven staan en hem kunnen steunen, ook toen niet iedereen het met Jezus eens was.

Dat beeld van Maria, is denk ik ons voorbeeld. Want is het niet de hoop en de wens van iedere moeder en natuurlijk ook van iedere vader, om zelf, maar ook door je kind, bij te dragen aan een betere wereld aan een wereld van licht en vrede. En lieve kinderen, geloof me, alle pappa’s en mamma’s die hier vanavond zijn, inclusief deze mamma, vinden het soms best moeilijk hoe we dat moeten doen. We willen heel graag jullie de goede dingen leren en dat wij een goed voorbeeld voor jullie zijn. En daar kunnen we als ouders best een beetje hulp bij gebruiken. We kunnen God vragen om hulp, bijvoorbeeld door te bidden. Maar soms is het makkelijker om Maria te vragen en tot haar te bidden. Maria is dan de verbinding tussen ons en God. Alles wat we haar toevertrouwen, vertrouwen we ook aan God toe.

Dan gaan we nu Maria danken dat ze Jezus voor ons heeft willen dragen in haar schoot en dat we altijd met onze zorgen bij haar mogen komen. Toen Maria naar haar nicht Elisabet ging om haar te vertellen dat ze zwanger was, luidde de begroeting van Elisabet ‘Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot!’ Een begroeting die nu eeuwen later nog steeds klinkt.

maria en jezus icoonWees gegroet Maria,

vol van genade, de Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Amen.

Marjolein Tiemens-Hulscher,

24 december 2011

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s