Lezing Laudato Si

cartoon laudato siOp 24 mei 2015 bracht paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, uit. Met deze ecologische encycliek heeft de paus een gevoelige snaar geraakt. Wereldwijd gaan mensen, gelovigen en niet gelovigen met de encycliek aan de slag. De boodschap van de paus vraagt van ons om een andere manier van denken, maar ook om een andere manier van doen.

“Als we ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat, zullen soberheid en zorg spontaan ontstaan.”

De aarde is een gemeenschappelijke erfenis waarvan de vruchten allen ten goede moeten komen. Helaas is dit nog lang niet altijd het geval. Het verband tussen de armoede en de kwetsbaarheid van de planeet vereist een andere manier van omgaan met de economie en de vooruitgang. We dienen een nieuwe manier van leven te bedenken; die recht doet aan de ander, aan het milieu en aan de toekomstige generaties. Hiervoor is een bekering nodig. Een bekering die ons allen verenigt; onszelf bevrijden van het consumentisme dat ons verknecht. De paus vraagt dat we goed omgaan met de schepping – een geschenk van God – en haar beheren en beschermen ook met het oog op toekomstige generaties. Dat we zorg dragen voor ons gemeenschappelijke huis. (Naar de Video boodschap van de paus).

paus boodschap laudato si

Lezingen en gespreksavonden

Ik bied lezingen en gespreksavonden aan rondom de inhoud van Laudato Si. De lezingen kunnen variëren van een half uur tot avondvullend. Een korte versie kan ter introductie dienen voor een inhoudelijk gesprek over de encycliek of een gesprek over een specifiek thema.

Lectio Divina: Gezamenlijk lezen van het gebed voor de Aarde in een paar opeenvolgende rondes met verschillende vragen. Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met een korte inleiding over Laudato Si’. Het lezen van het gebed is te gebruiken als aanloop naar een gesprek over een duurzame levensstijl.

Wilt u meer informatie over een lezing of gespreksavond en de kosten stuur dan een mail naar Marjolein Tiemens-Hulscher groengeloven@kpnmail.nl