Publicaties

Op deze pagina vindt pdf’s en literatuurverwijzingen van of links naar artikelen van mijn hand.

Duurzaamheid als levensbeschouwelijk vraagstuk. Met mede auteur Christiaan Hogenhuis en verschenen op de website van de Raad van Kerken.

Waarom sober leven bevrijdend werkt. Verschenen in het Friesch Dagblad, 31 juli 2020 LS Marjolein Tiemens

Duurzaamheid van binnenuit. Verschenen in: Pansters, K. 2020, Duurzame duurzaamheid, Ecologische bekering en betrokkenheid. Tiemens-Hulscher

Heeft jou geloof groene vingers? Verschenen in: Gerardus, magazine voor bezieling en levensoriëntatie. 2018 nummer 6. http://www.kloosterwittem.nl/showgermagart.php?id=70.

De spiraal omhoog naar vreugde, verschenen in: CW, het christelijk opinieblad van Nederland, Jaargang 66 nummer 16, 24 augustus 2018. CW 24-8-18 p12

Gedragen door de wind, verschenen in Franciscaans leven; Wees geprezen door broeder wind. Tijdschrift voor Franciscaanse Spiritualiteit. Jaargang 100 nummer 3, juni 2017

Laudato Si’, over de spiritualiteit van duurzaamheid, verschenen in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, jaargang 72 nummer 6, nov-dec 2016. Laudato Si_ TGL nov-dec 2016

Laudato Si door de ogen van een gelovig bioloog, (nog nergens verschenen), april 2016. Een reflectie op Laudato Si vanuit een ecologisch perspectief (4)

Groen Geloven, verschenen op www.oecumene.nl 6 januari 2016

Rentmeesterschap helpt ons niet verder, verschenen in De Linker Wang, maart 2015.  Rentmeesterschap helpt ons niet verder

Landbouw vraagt om spirituele verbondenheid, verschenen in De Linker Wang, mei 2015 DLW-mei-2015-18-19

Mamma, halen we het? verschenen op www.nieuwwij.nl , september 2014

Zoeken naar Balans, verschenen in Franciscaans leven; Compassie in de zorg. Tijdschrift voor Franciscaanse Spiritualiteit. Jaargang 97 nummer 3, juni 2014