Wandelen is…

Vorige week heb ik weer gewandeld met een groep in Northumberland en Schotland. Soms wisten we niet of we in Engeland of in Schotland waren, zo grillig loopt de grens daar. Een van de deelnemers noemde het een bofweek. Wonder boven wonder was het de hele week mooi weer, de gaspeldoorn en de meidoorn stonden in volle bloei en omrandden het landschap met geel en wit. De groep was heel open en gezellig. Kortom er was veel om van te genieten en dankbaar te zijn. Lees verder

Dauwtrappen met Hemelvaart

Vandaag, 40 dagen na Pasen, vieren we het feest waarbij christenen herdenken dat Jezus is ‘opgestegen ten hemel’. Voordat Jezus deze wereld verliet gaf Hij zijn leerlingen een opdracht mee. Namelijk om te getuigen van Jezus, en de blijde boodschap, het goede nieuws, tot het einde van de aarde te verspreiden. Hij beloofde dat, als ze nog zouden blijven wachten in Jeruzalem, ze daartoe de kracht zouden ontvangen van de Heilige Geest. En dat vieren we over 10 dagen met Pinksteren. Lees verder

Kantelpunten van hoop

Vandaag is het de dag van de Aarde. Een mooie aanleiding om met een groepje mensen van de Haagse Dominicus naar de StadsOase Spinozahof https://www.stadsoasespinozahof.nl te gaan (16 april zijn we daar geweest). Deze buurttuin begon in 2014 met niets van niets. Nu is het, soms tegen de klippen op, een groene oase tussen het steen geworden; een ‘moes’tuin waar mensen elkaar werkelijk ontmoeten, een ware ontmoetingsplek. De tuin verbindt mensen met de natuur, maar ook met elkaar. Hier komen mensen die luisteren naar wat de Aarde/aarde nodig heeft, naar wat ieder ander nodig heeft. Dit soort plekken zijn kantelpunten van hoop. Dit was een van de dingen waarover ik sprak in mijn overweging die ik voorafgaande aan het bezoek aan de StadsOase mocht houden in de Haagse Dominicus. Die kunt u hier lezen.

Silent Spring

Het is lente!! Het speenkruid straalt ons als zonnetjes tegemoet, de bomen (sommigen althans) dragen een lichtgroen waas, de vogels zingen hun lied. Hoe heerlijk is het om daar naar te luisteren, ’s ochtends in bed als je je nog een keertje mag omdraaien. Wat zingen ze elkaar toe? Zingen ze hun vreugde om het nieuwe jaargetijde? Loven ze hun Schepper? Delen ze de geheimenissen van het leven? Genietend luisterend deel ik vol verwondering en dankbaarheid mee in het mysterie van het bestaan. Maar stel dat het stil zou zijn in de lente. Stel dat die tot zwijgen wordt gebracht? Lees verder

In het begin: ode aan de natuur

Afgelopen zaterdag (25 maart) was ik bij de opening van de buitententoonstelling ‘In het begin: ode aan de natuur’. Deze bijzondere tentoonstelling is te zien in de tuin van het Heiligdom ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ bij Heiloo. ‘In het begin’ verwijst naar het Scheppingsverhaal in Genesis dat verhaalt van zeven scheppingsdagen. Zeven kunstenaars lieten zich inspireren door de tekst van de betreffende dag. Dit leverde zeven verrassende kunstwerken op, die op hun beurt de ‘kijker’ oproepen tot bezinning over onze relatie met de natuur. Er is ook een mooie brochure bij gemaakt waarin de kunstenaars vertellen wat ze tot uitdrukking willen brengen met hun kunstwerk. Stadsdichter Joris Brussel reflecteert op zijn manier op de kunstwerken. En ik had de eer om bezinnende en reflecterende teksten te mogen schrijven bij de scheppingsdagen. Lees verder