Water als zegen

tegel doop JordaanIn de bijbel staan veel mooie verhalen over water als ‘zegen’. Water heeft in de kerk een grote symbolische waarde. Ik denk aan de doop, het dompelen van de paaskaars in wijwater en de hernieuwing van de doop met Pasen, het besprenkelen met wijwater van de kist van een overledene. Water wast schoon, water verbindt, water schenkt levenskracht. Water, een gave van God aan de wereld. Ik leg de teksten ter overdenking voor u neer. Wat betekent water voor u?

Johannes doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van zonden. Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en bekenden openlijk hun zonden (Marcus 1, 4-5).

boom aan waterToen bracht hij mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik onder de drempel water opwellen en in oostelijke richting stromen….Toen vroeg hij: “Hebt u dat gezien mensenkind? De rivier brengt leven overal waar hij stroomt, het wemelt er van de dieren. De zee zit vol vis, want de rivier die erin uitmondt, maakt het water gezond. Overal waar hij stroomt is volop leven. Aan beide oevers van de rivier groeien allerlei vruchtbomen; hun bladeren verdorren niet en ze zijn nooit zonder vruchten. Elke maand dragen ze vruchten, omdat het water dat ze voedt uit het heiligdom komt. De vruchten zijn eetbaar en de bladeren hebben geneeskracht (delen uit Ezechiël 47, 1, 6, 9, 12).

Gelukkig de mens die de vreugde beleeft aan de wet van de Heer. Hij is als een boom geworteld aan stromend water, die elk seizoen opnieuw vruchten draagt, nooit zullen zijn bladeren verdorren (uit Psalm 1).

Op de website van de derde kerk vond ik een heel mooi gebed uit Thailand dat ik graag met u wil delen.

IK WIL ALS HET WATER ZIJN

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,
dat alles wat vies is, wast,
dat iedere mens, hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.

DSCN0210Ik wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.

Ik wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.

God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s