Generatiegerechtigheid

‘Iedereen zou zich op maandag moeten afvragen: hoe draag ik deze week bij aan de wereld van 2100?’ Daartoe roep Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging ons op in de duurzame troonrede (Trouw 7 september, duurzame dinsdag, Prinsjesdag van de duurzaamheid). Zo, of beter gezegd, alleen dan krijgen jongeren (en daarmee alles en iedereen) een leefbare toekomst. ‘Laten we generatiegerechtigheid aan de basis van de samenleving zetten’.

 

07e5517e-ab90-450f-a170-b07abd9d5e52In de woorden van Schouten klinkt zijn teleurstelling en frustratie door met betrekking tot het huidige ‘klimaatbeleid’. Dat is letterlijk kortzichtig, gericht op de korte termijn en omhelst meer mooie woorden dan daden. ‘Hoofdrolspelers in de transitie hebber er een sport van gemaakt om op elke aanpassing richting een leefbare toekomst een hoopvolle term te plakken, om die vervolgens compleet uit te hollen.’ Een circulaire economie wordt gereduceerd tot wat materialen recyclen. Duurzaamheid is verworden tot tonnen CO2 tellen. ‘We proberen alles in de huidige verdienmodellen in te passen. Feitelijk stoppen we oude, vervuilende economie in nieuwe zakken.’ De zo nodige dialoog voor een fundamentele systeemverandering wordt niet gevoerd, zelfs niet aan de klimaattafels. Met het oog op de toekomst pleit Schouten ervoor om generatiegerechtigheid uitgangspunt van beleid te maken.

 

Leefbaarheid onbetaalbaar?

Ik hoop dat alle beleidsmakers in politiek en bedrijfsleven deze duurzame troonrede lezen, tot hun door laten dringen en er met elkaar naar gaan handelen. De rede houdt hen, maar eigenlijk iedereen, een spiegel voor. Mag de leefbaarheid van/in de toekomst slechts bestaan als deze haalbaar en betaalbaar is? Er was een tijd dat ouders, heel terecht, wilden dat het leven van hun kinderen beter zou zijn dan dat van hen, meer materiële welvaart. Als we ons nu een betere toekomst voor onze kinderen wensen, dan moeten we juist een stap terug doen, minder gaan consumeren of in ieder geval anders, consumanderen.

 

Kies voor het leven

laudato-si-cartoonVorige week kwamen drie kerkleiders, Anglicaans Aartsbisschop Welby, paus Franciscus, en oosters-orthodox patriarch Bartholomeüs met een gezamenlijke verklaring ‘Bescherm de schepping’. ‘Omwille van toekomstige generaties zal ieder mens zijn levensstijl moeten aanpassen. Verlies aan biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering zijn de onvermijdelijke gevolgen van ons eigen handelen, doordat we in onze gretigheid veel meer van de aarde genomen hebben dan de planeet kan verdragen. De drie roepen ons op om te kiezen voor het leven zodat uw kinderen kunnen leven.

 

Klimaatpelgrimage

Ik vind het hoopgevend dat er van verschillende kanten dat signaal komt dat generatiegerechtigheid niet los gezien kan worden voor zorg voor de Aarde. Op allerlei manieren brengen mensen deze boodschap onder de aandacht. Een boodschap die voor iedereen geldt, maar van onmisbaar belang is voor de politieke wereldleiders die in november weer voor een klimaattop bijeen komen. De uitkomst van die top is cruciaal voor de leefbaarheid van de aarde in de toekomst. ‘Dit is een bepalend moment. De toekomst van onze kinderen en van ons gezamenlijke huis staat op het spel’

Dat is ook de boodschap van de klimaatpelgrims die nu van Polen naar Glasgow, waar de top plaatsvindt, onderweg zijn. In oktober lopen ze door Nederland. De bisschoppelijke vastenactie en het netwerk groene kerken organiseren het Nederlandse deel van de pelgrimage. Lokale kerken verzorgen de ontvangst en het verblijf van de pelgrims. Zij grijpen dit gebeuren ook aan om in eigen geledingen en daarbuiten, op allerlei manieren aandacht te vragen voor duurzaamheid.

 

Laat uw stem horen

En komt het niet prachtig uit dat de pelgrims nu net in de week van de duurzaamheid door Nederland lopen? Een uitgelezen kans dus voor kerken en andere organisaties om samen op te trekken. Op 10 oktober, dag van de duurzaamheid, is er bovendien nog een klimaatmars waar u aan kunt deelnemen. Er is een petitie opgesteld die u kunt ondertekenen. En we mogen niet vergeten dat er nog steeds gewaakt wordt voor het klimaat. Dag in, dag uit. De klimaatwakers willen dit volhouden totdat een nieuw kabinet een feit is, met hopelijk een verfrissend en vernieuwend klimaatbeleid, waarin zorg voor de Aarde en generatiegerechtigheid uitgangspunt zijn. De klimaatwakers kunnen echter nog wel wat hulp gebruiken. We kunnen het alleen samen. Waakt u mee?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s